ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกระทรวงศึกษาธิการ ณ อุทยานกอล์ฟวังจันทน์ จ.ระยอง 
เพิ่มเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2557 - 03:02:21 น.
ปรับปรุง : 14 พฤษภาคม 2557 - 22:23:04 น.
ผู้ชม : 327
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 และคณะฯ ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าประดู่ 
เพิ่มเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2557 - 08:53:30 น.
ปรับปรุง : 13 พฤษภาคม 2557 - 08:53:30 น.
ผู้ชม : 86
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : เปิดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพ(Occupational English Comp)ชั้น ม.1-ม.3 ณ ร.ร.วัดพลา 
เพิ่มเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2557 - 13:13:19 น.
ปรับปรุง : 12 พฤษภาคม 2557 - 02:52:23 น.
ผู้ชม : 243
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ร.ย.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพ ชั้น ม.1-3 ณ ร.ร.วัดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
เพิ่มเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2557 - 03:03:56 น.
ปรับปรุง : 11 พฤษภาคม 2557 - 03:20:51 น.
ผู้ชม : 34
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาดุลยภาพการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
เพิ่มเมื่อ : 06 พฤษภาคม 2557 - 08:34:22 น.
ปรับปรุง : 06 พฤษภาคม 2557 - 08:34:22 น.
ผู้ชม : 129
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิษณุโลก เขต 1 
เพิ่มเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2557 - 08:41:17 น.
ปรับปรุง : 01 พฤษภาคม 2557 - 09:49:19 น.
ผู้ชม : 458
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.รย.๑ อบรมครูพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่าน-เขียนภาษาไทย 
เพิ่มเมื่อ : 30 เมษายน 2557 - 03:36:29 น.
ปรับปรุง : 30 เมษายน 2557 - 03:36:29 น.
ผู้ชม : 99
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ณ รร.สตาร์ระยอง(วันสุดท้าย) 
เพิ่มเมื่อ : 29 เมษายน 2557 - 07:05:54 น.
ปรับปรุง : 29 เมษายน 2557 - 07:05:54 น.
ผู้ชม : 377
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : English Bilingual Education(EBE)สำหรับครูผู้สอนชั้นป.1,4 ภาคกลาง(วันแรก) 
เพิ่มเมื่อ : 20 เมษายน 2557 - 14:39:37 น.
ปรับปรุง : 29 เมษายน 2557 - 01:52:25 น.
ผู้ชม : 498
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ณ รร.สตาร์ระยอง(22-24เม.ย.) 
เพิ่มเมื่อ : 24 เมษายน 2557 - 06:01:27 น.
ปรับปรุง : 29 เมษายน 2557 - 01:51:43 น.
ผู้ชม : 458
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]