ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
ชื่ออัลบั้ม : ผวจ.ระยอง(นายธานี สามารถกิจ)พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.ระยอง เขต ๑  
เพิ่มเมื่อ : 06 สิงหาคม 2557 - 03:23:53 น.
ปรับปรุง : 06 สิงหาคม 2557 - 03:23:53 น.
ผู้ชม : 63
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลของสพป.ระยอง เขต ๑ 
เพิ่มเมื่อ : 04 สิงหาคม 2557 - 03:54:00 น.
ปรับปรุง : 04 สิงหาคม 2557 - 03:54:26 น.
ผู้ชม : 294
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมครูผู้ช่วยตามโครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ปี๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
เพิ่มเมื่อ : 01 สิงหาคม 2557 - 04:08:16 น.
ปรับปรุง : 03 สิงหาคม 2557 - 04:34:32 น.
ผู้ชม : 1051
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : โครงการโรงเรียนดีศรีตำบลของโรงเรียนวัดบ้านดอน 
เพิ่มเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2557 - 03:41:52 น.
ปรับปรุง : 23 กรกฎาคม 2557 - 03:41:52 น.
ผู้ชม : 46
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประเมินบุคคลตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มเมื่อ : 30 มิถุนายน 2557 - 03:29:42 น.
ปรับปรุง : 30 มิถุนายน 2557 - 03:29:42 น.
ผู้ชม : 114
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา.... 
เพิ่มเมื่อ : 27 มิถุนายน 2557 - 05:10:07 น.
ปรับปรุง : 27 มิถุนายน 2557 - 08:07:08 น.
ผู้ชม : 55
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 ปฐมนิเทศขั้นเบื้องต้นครูบรรจุใหม่(รอบ2) 65 ราย 
เพิ่มเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2557 - 08:15:04 น.
ปรับปรุง : 19 พฤษภาคม 2557 - 08:15:04 น.
ผู้ชม : 346
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 ปฐมนิเทศขั้นเบื้องต้นครูบรรจุใหม่ 
เพิ่มเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2557 - 08:22:14 น.
ปรับปรุง : 16 พฤษภาคม 2557 - 08:22:14 น.
ผู้ชม : 124
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมสัมมนา...วิทยฐานะชำนาญการ... 
เพิ่มเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2557 - 03:04:30 น.
ปรับปรุง : 15 พฤษภาคม 2557 - 11:31:14 น.
ผู้ชม : 171
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม..Best. 
เพิ่มเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2557 - 12:31:00 น.
ปรับปรุง : 14 พฤษภาคม 2557 - 23:49:57 น.
ผู้ชม : 189
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]