ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 ปฐมนิเทศขั้นเบื้องต้นครูบรรจุใหม่ 
เพิ่มเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2557 - 08:22:14 น.
ปรับปรุง : 16 พฤษภาคม 2557 - 08:22:14 น.
ผู้ชม : 124
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมสัมมนา...วิทยฐานะชำนาญการ... 
เพิ่มเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2557 - 03:04:30 น.
ปรับปรุง : 15 พฤษภาคม 2557 - 11:31:14 น.
ผู้ชม : 169
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม..Best. 
เพิ่มเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2557 - 12:31:00 น.
ปรับปรุง : 14 พฤษภาคม 2557 - 23:49:57 น.
ผู้ชม : 189
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกระทรวงศึกษาธิการ ณ อุทยานกอล์ฟวังจันทน์ จ.ระยอง 
เพิ่มเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2557 - 03:02:21 น.
ปรับปรุง : 14 พฤษภาคม 2557 - 22:23:04 น.
ผู้ชม : 326
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 และคณะฯ ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าประดู่ 
เพิ่มเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2557 - 08:53:30 น.
ปรับปรุง : 13 พฤษภาคม 2557 - 08:53:30 น.
ผู้ชม : 86
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : เปิดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพ(Occupational English Comp)ชั้น ม.1-ม.3 ณ ร.ร.วัดพลา 
เพิ่มเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2557 - 13:13:19 น.
ปรับปรุง : 12 พฤษภาคม 2557 - 02:52:23 น.
ผู้ชม : 243
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ร.ย.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพ ชั้น ม.1-3 ณ ร.ร.วัดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
เพิ่มเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2557 - 03:03:56 น.
ปรับปรุง : 11 พฤษภาคม 2557 - 03:20:51 น.
ผู้ชม : 34
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาดุลยภาพการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
เพิ่มเมื่อ : 06 พฤษภาคม 2557 - 08:34:22 น.
ปรับปรุง : 06 พฤษภาคม 2557 - 08:34:22 น.
ผู้ชม : 129
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิษณุโลก เขต 1 
เพิ่มเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2557 - 08:41:17 น.
ปรับปรุง : 01 พฤษภาคม 2557 - 09:49:19 น.
ผู้ชม : 446
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.รย.๑ อบรมครูพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่าน-เขียนภาษาไทย 
เพิ่มเมื่อ : 30 เมษายน 2557 - 03:36:29 น.
ปรับปรุง : 30 เมษายน 2557 - 03:36:29 น.
ผู้ชม : 99
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]