ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
ชื่ออัลบั้ม : งานวันเด็ก ปี 2561 
เพิ่มเมื่อ : 18 มกราคม 2561 - 11:55:59 น.
ปรับปรุง : 18 มกราคม 2561 - 11:55:59 น.
ผู้ชม : 22
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : พิธีทำบุญสำนักงาน ปี 2561 
เพิ่มเมื่อ : 18 มกราคม 2561 - 11:50:09 น.
ปรับปรุง : 18 มกราคม 2561 - 11:50:09 น.
ผู้ชม : 33
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : พิธีถอนพระเมรุมาศ สวนศรีเมืองระยอง 
เพิ่มเมื่อ : 18 มกราคม 2561 - 11:48:09 น.
ปรับปรุง : 18 มกราคม 2561 - 11:48:09 น.
ผู้ชม : 5
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประเมิน รร.พระราชทาน  
เพิ่มเมื่อ : 18 มกราคม 2561 - 11:46:34 น.
ปรับปรุง : 18 มกราคม 2561 - 11:46:34 น.
ผู้ชม : 9
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : บรรจุข้าราชการครู 
เพิ่มเมื่อ : 15 มกราคม 2561 - 11:39:37 น.
ปรับปรุง : 15 มกราคม 2561 - 11:39:37 น.
ผู้ชม : 13
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ข้าราชการครูกรณีพิเศษ  
เพิ่มเมื่อ : 18 ธันวาคม 2560 - 11:18:36 น.
ปรับปรุง : 18 ธันวาคม 2560 - 11:30:49 น.
ผู้ชม : 16
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.รย.1 วันที่ 14/12/2560 
เพิ่มเมื่อ : 15 ธันวาคม 2560 - 10:36:12 น.
ปรับปรุง : 15 ธันวาคม 2560 - 12:45:44 น.
ผู้ชม : 110
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ตรวจเยี่ยม รร.วัดตากวน 
เพิ่มเมื่อ : 15 ธันวาคม 2560 - 11:49:24 น.
ปรับปรุง : 15 ธันวาคม 2560 - 11:49:24 น.
ผู้ชม : 9
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมจัดทำหลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อม รร.วัดกรอกยายชา 
เพิ่มเมื่อ : 15 ธันวาคม 2560 - 11:17:59 น.
ปรับปรุง : 15 ธันวาคม 2560 - 11:17:59 น.
ผู้ชม : 20
โดย : นางสาว ธัญญ์สร ขอบชิต
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : "ตลาดคลองผดุงสร้างสุขสัญจร"โดยจังหวัดระยองและกระทรวงศึษาธิการ 
เพิ่มเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2559 - 10:20:56 น.
ปรับปรุง : 16 พฤษภาคม 2559 - 10:20:56 น.
ผู้ชม : 67
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]