26 มิถุนายน 2556 - 11:41 น.
เพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศ "รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน"
-------------------------------------------------------------------------------
21 พฤษภาคม 2556 - 13:15 น.
ทำการปรับปรุงระบบดังนี้
  1.ระบบส่งข้อความ
    - เพิ่มเติม "หัวข้อ" (เรื่อง) เพื่อระบุสาระหลัก ของข้อความ ง่ายต่อการจำแนก ต่อไป
    - สามารถติด ป้ายกำกับ ข้อความได้ เพื่อทำการแยกหมวดหมู่ข้อความให้เป็นระเบียบ โดยที่สามารถติดป้ายกำกับได้มากกว่าหนึ่งป้ายต่อข้อความ และการติดป้ายกำกับนี้ มีผลเฉพาะผู้ใช้ ไม่กระทบกับผู้อื่น
-------------------------------------------------------------------------------
01 พฤษภาคม 2556 - 23:37 น.
ปรับปรุง การเขียนข้อความ ให้สามารถ ระบุรายชื่อผู้รับแบบเป็นกลุ่มได้ ลองใช้งานดูนะครับ
-------------------------------------------------------------------------------
29 เมษายน 2556 - 16:20 น.
เพิ่มเติม ระบบส่งข้อความ(สั่งการ) ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ เวบบอร์ด สามารถ อัพโหลด รูปภาพ หรือ ไฟล์เอกสารได้
-------------------------------------------------------------------------------
02 พฤษภาคม 2555 - 13:00 น.
ทำการอัพเดตระบบ ดังนี้
      - การให้คะแนน ผลการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ โดยไปที่เมนู ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรายงาน (คลิ๊กที่ลิงค์ "คะแนนรายสัปดาห์")
-------------------------------------------------------------------------------
26 เมษายน 2555 - 13:15 น.
ทำการอัพเดตระบบ ดังนี้
      - ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
-------------------------------------------------------------------------------
03 เมษายน 2555 - 16:00 น.
ทำการอัพเดตระบบ ดังนี้
   - ระบบ ให้คะแนน ของ ผอ.เขต
   - ระบบ แกลลอรี่ รูปถ่าย (ยังไม่สมบูรณ์ดี)
   - ปรับปรุงระบบความปลอดภัย
   - การสร้างรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ จะมีปุ่มที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล 2 ปุ่ม ดังนี้

  1. ปุ่ม "บันทึก และ ทำต่อ" --> จะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ โดยที่ยังไม่เปลี่ยนไปหน้าอื่น

  2. ปุ่ม "บันทึก และ เสร็จสิ้น" --> จะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ และเปลี่ยนไปที่หน้าอื่น

-------------------------------------------------------------------------------
15 มีนาคม 2555 - 11:00 น.
ทำการอัพเกรดระบบ ดังนี้
        1. เวลาเพิ่มรายงานการปฏิบัติงาน จะต้องทำการใส่วันที่เองทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลืมเปลี่ยนวันที่
        2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน สามารถบันทึกผลการตรวจสอบเป็นรายวันได้ (โดยให้ผ่าน หรือไม่ให้ผ่านก็ได้)
        3. สามารถ พิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์ได้ โดยการ คลิ๊กที่    (เป็นรายวัน)
-------------------------------------------------------------------------------
16 กันยายน 2554 - 23:38 น.
ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของท่านใดผิด สามารถเข้าไปแก้ได้ด้วยตนเองโดยไปที่ --> เมนูผู้ใช้ --> ข้อมูลส่วนบุคคล นะครับ (กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ใช้งานได้ลงไปด้วยนะครับ เพราะจะดึงข้อมูลดังกล่าวมาทำสมุดโทรศัพท์ ในเวบนี้)
-------------------------------------------------------------------------------
16 กันยายน 2554 - 23:38 น.
ระบบได้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าตาใหม่ทั้งหมด แต่ขั้นตอนและวิธีการใช้งานยังคงเดิมนะครับ
-------------------------------------------------------------------------------
16 กันยายน 2554 - 23:38 น.
ตอนนี้ขอให้ใช้โปรแกรม ในการเข้าสู่ระบบ ก่อนนะครับ เพราะพบว่า โปรแกรม (เฉพาะ เวอร์ชั่น 9 เท่านั้น) นั้นมีปัญหาในการแก้ไขข้อมูลปฏิทินแผนงาน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (หากมีความคืบหน้าอื่นใดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
-------------------------------------------------------------------------------
16 กันยายน 2554 - 23:37 น.
ตอนนี้ผู้ใช้ทุกท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบได้ทุกคนแล้วครับ ในช่อง " ชื่อผู้ใช้ ให้ใส่ รหัสบัตรประชาชน " ในช่อง " รหัสผ่าน ให้ใส่ ปีเกิด+เดือนเกิด+วันเกิด" (ตัวอย่าง เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2522 จะได้รหัสผ่านคือ 25220301)
-------------------------------------------------------------------------------
16 กันยายน 2554 - 23:36 น.
ตอนนี้ระบบยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา ดังนั้นระบบจึงยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
-------------------------------------------------------------------------------