สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ.ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์

      สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ จำนวน 6 หลักสูตร โดยจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS,TOEFL OR CU-TEP (ผ่านเกณฑืที่กำหนด) ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย  ข้าราชการท่านใดที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ให้จัดส่งเอกสารและใบสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.english.obec.go.th ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562