สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปชส.เชิญชวนอบรม "ภาษาบาลีสันสกฤตสำหรับครูผู้สอน"

    คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ปชส.เชิญชวนอบรม "ภาษาบาลีสันสกฤตสำหรับครูผู้สอน" ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท ท่านที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะ่เบียนที่ e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสารหมายเลข 0 2947 1079 or หมายโทรศัพท์ 0 8649 4248 9