สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ.ปชส.เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenegry (ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน)

    สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ PTTEP Teenergy โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน ในการเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (อายไม่เกิน 18ปี) จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

    สนใจสมัครได้ที่ www.facebook.com/pttepteenergycamp และ pttep.com