สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปชส.หลักสูตรอบรมหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ"

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปชส.หลักสูตรอบรมหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พงศ.2547 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 พ.ศ.2562

    ผู้สนใจสมัครได้ที่ 1. www.law.ubu.ac.th or QR Code