สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

    ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี เชิญชวนส่งผลงานประกวดคัดลายมือภาษาไทย จีน อังกฤษ

                                         โครงการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2552

 ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคัดลยมือภาษาไทย จีน อังกฤษ ในอัตราคนละไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ภาษาละ 1 ชิ้นงาน ผู้สนใจ สามารถแจ้งความจำนง ส่งผลงาน สมัครเข้าร่วมภายใน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562  หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081 448 9513 or 081 7626543  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.