สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

    สพฐ.ประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit 

 

      ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "Co-creating the Sustainable Blue Economy"  เชิญชวนเยาวชนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน โดยต้องมีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้เป้นอย่างดี และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ http://bit.ly/2KgMCGy ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ก่อนเวลา 23.59 น.