สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

15 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ร่วมมอบรับทุนกาชาด ให้กับนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ทุกสังกัดในจังหวัดระยอง ใน โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”  โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางวราภรณ เจริญศิริโชติ นายกเหลากาชาดจังหวัดระยอง  กล่าวรายงาน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่