สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพป.ระยอง เขต 1 จัดประชุมบันทึกข้อมูลและแบบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการ

      2 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. สพป.ระยอง เขต 1 จัดประชุมบันทึกข้อมูลและแบบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 110 ราย เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ เกษียณอายุราชการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ๆ ที่พึงจะได้จากทางราชการ ภายในเดือนตุลาคม 2562 โดยมี นางสาวขวัญใจ พิมพ์บัว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ช้แจงรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย

ดูภาพเพิ่มเติมได้