สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

      

   สพป.ระยอง เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562   นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี “ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดระยอง” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระเบียบแถวลูกเสือและมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาสนับสนุนวงโยธวาทิต กองลูกเสือเกียรติยศ และกองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1  กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจการลูกเสือของจังหวัดระยอง  ดังนี้  มีกองกองเนตรนารีโรงเรียนและวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 62 กอง มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี รวมจำนวน 2,199 คน ทั้งจากโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม