สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ.เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards 

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ.เชิญชวนให้สถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน "ครอสเวิร์ดเกม" เกมกีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ "เอแม็ท"

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ "เรียนร่วมสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว"

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

ชมรมส่่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย โดยเริ่มเสารที่ 1 มิ.ย.62 อาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.62 เสารที่ 8 มิ.ย.62 อาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 รายละเอียดติดต่อได้ที่ ชมรมส่งเสริมภาษาไทย 035-252314 08-6803-0444