สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ. ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 

       ด้วยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ซาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเรียนแห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 พุทธศักราช 2562 หัวข้อ "ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง" ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตามรายละเอียดผ่านทาง website  academic.obec.go.th หรือ obecline2018 

        และ ให้ส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง website http://www.eugenieawards.com     หรือทาง e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มโดยตรงได้ที่ หมายเลข 02-681-3900 : 1801 โทรสาร 0-2681-5401