สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ.เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards 

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล The king of Thailand Vetiver Awards เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับนักปฏิบัติงานด้านหญ้าแผกจากนานาประเทศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2447-8501