สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231

E-mail: [email protected]

Home

เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ "เรียนร่วมสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  น.ส.ปุณยวีร์ อิสริยะพร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1422