สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231

E-mail: [email protected]

Home

เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

ชมรมส่่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย โดยเริ่มเสารที่ 1 มิ.ย.62 อาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.62 เสารที่ 8 มิ.ย.62 อาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 รายละเอียดติดต่อได้ที่ ชมรมส่งเสริมภาษาไทย 035-252314 08-6803-0444