สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

     บริษัท นานมี จก. ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 

บ.นานมี จำกัด จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562  ในหัวข้อ "สมบูรณ์พูนสุข" โดยให้ผู้เข้าประกวด ได้เลือกแสดงความรู้ ความสามารถตามความสนใจและความถนัด ของตนเองผ่านการเล่านิทาน การทอ่งกลอน และร้องเพลงจีน ในหัวข้อดังกล่าวเพื่อให้สามารถนำความรู้ทางภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ในหลายแขนง 

   สพฐ.จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด แจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะภาษาจีน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  02-6488000 ต่อ 5400  Download ใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com