สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

    จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     

จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รูปละ 3,000 บาท หรือตามศรัทธา และขอเชิญชวนร่วมพิธี ณ วัดเนินพระ  ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดังนี้ 

     1. พิธีปลงผมนาค วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

     2. พิธีอุปสมบท วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

     3. พิธีลาสิกขา วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป