สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ.ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ

สพฐ.ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) ทั้งนี้สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการขอหนังสืออนุ่ญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th เลือกเมนู บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป