สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ 

    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรีิ ขอความร่วมมือนำกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ เพื่อนำกล่องมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่  02-7478818