สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

     สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง" จัดทำคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที 

   สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง" โดยเชิญชวนนักเรียน ครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้น ป.6 ที่มีจำนวนไม่เกิน 150 คน

จัดทำคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที รายละเอียดตาม QR Code