สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

     จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จังหวัดระยอง

 จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง จำนวน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ความยาวไม่เกิน 8 นาที เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ให้กับทุกภาคส่วน

                                                                                     (EEC) จังหวัดระยอง