สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

     สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562"

      สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562" เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเรียนรู้โดยเริ่มจากการอ่านและบอกต่อความรู้สู่สังคมส่วนรวม และส่งเสริมให้เด็กและไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เพื่อพัฒนา 7 ทักษะสู่การเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อสังคมและส่วนรวม 

      จึงขอเชิญชวนให้ครู นักเรียน ร่วมโครงการตามความสมัครใจ  และดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้จาก QR Code

                                                                     โครงการ Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 19