เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยทุกปีมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อคัดเลือกฯ

เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้่าวไทย  จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเข้าประกวด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.thairie.org