สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยทุกปีมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อคัดเลือกฯ

เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้่าวไทย  จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเข้าประกวด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.thairie.org