สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

ม.ราชภัฎรำไพพรรณี ปชส.เชิญชวนส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษเพื่อสนับสนุนด้านความรู้และพัฒนาทักษะด้าน IT Technology

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษเพื่อสนับสนุนด้านความรู้และพัฒนาทักษะด้าน IT Technology หัวข้อ "Cisco Meraki Cloud Managed Network และ  Cisco Cyber Security Clould Solution" เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ มีส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบพัฒนา ระบบ Network Infrastructure Hardware Software Service ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://bit.ly/2NrV4Ck ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562