สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

    สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ "Explore MICE and Events Industry" 

   สพฐ.เชิญชวนให้สถานศึกษาที่เป็นศูนย์แนะแนวการการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแนะแนวเขตภาคกลางที่เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบข้อมูลความรู้อุตสาหกรรมไมซ์และอีเวนต์ นำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กำหนดจัดโครงการในวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ ห้องรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระปาร์ค กทม.