สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

จังหวัดระยอง เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทางทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"

   จังหวัดระยอง เชิญชวนร่วมกิจกรรมมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทางทะเลไทย ใส่ใจสิ้งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านที่สนใจดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด www.rayong.go.th โทร. 0-3869-4000