สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

จังหวัดระยอง  แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 หมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลดได้จาก 

www.rayong.go.th กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด