เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ปชส.โครงการคัดเลือกศิลปินดีเด่น

สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ปชส.โครงการคัดเลือกศิลปินดีเด่น และองค์กรดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง โทร 0-3869-4145