สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

บ.AKSORN  ปชส.รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษ

บริษัท AKSORN ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเน้นย้ำความรู้คู่คุณธรรม บริษัทจึงได้นำเสนอรายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด โทร  0 2622 2999