สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

                                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันวาดภาพ "มหาตมะ คานธี" 

โดยนักเรียนสามารถส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 ขนาดภาพ เอ 4 ส่งภาพได้ที่ สถานทูตอินเดีย แผนกสื่อ ข้อมุลและวัฒนธรรม 46 ประสานมิตร 258-0300 สุขมุวิท ซอย 23 กทม. 10100 tel: 02-258-0300 หรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.